Žakjučen je konkurs za donaciju civilnim organizacijama!

Odluka Saveta Druge Mesne Zajednice od dodeli donacije će biti objavjena 27. Juna 2014.